Kanalizácia

Kanalizácia:

  • inštalácia kanalizačných zvodov, splaškovej a dažďovej vody
  • montáž kanalizácií, inštalácia kanalizačných zvodov, zostavovanie potrubných sieti pre odvod splaškovej a dažďovej vody
  • čistenie odpadov, čistenie a spriechodňovanie zanesených kanalizačných vedení
  • kamerový záznam z kanalizácií

Vodoinštalatérske práce:

Opravy vodoinštalácií: výmena vodovodných ventilov, kohútikov, batérií; výmena zaneseného potrubia vodným kameňom alebo skorodovaného potrubia; výmena tesnení alebo pretesnenia

Rekonštrukcie vodoinštalácií: renovácie, prestavby a rozširovanie existujúcich rozvodov vody a kanalizácií a ich prerobenie na nové rozvody vody a kanalizácie

Montáž vodoinštalácií: najčastejšie sa jedná o rozvedenie pitnej úžitkovej vody po objekte položenie kanalizácie a vody

Inštalácia a pripojenie sanitárnej techniky: pripájanie práčok, umývačky riadu; montáž vodovodných armatúr, domácich spotrebičov na  vodovodné rozvody vody a kanalizácie; napojenie rozvodov vody ku kotlom, bojlerom a prietokové ohrievače; vykonávame tiež tlakové skúšky vodovodných systémov

Kanalizácia:

Montáž kanalizácií: inštalácia a položenie kanalizačných potrubných vedení v objektoch i mimo nich podľa projektovej dokumentácie

Rekonštrukcie kanalizácií: rekonštrukcie a modernizácia, prestavby a rozšírenie existujúcich odpadných systémov

Čistenie kanalizácií:  čistenie a krtkovanie nepriechodných kanalizačných potrubí, dažďových zvodov, sifónov